Page 108 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 108

100 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
° ## rit.alfine
shine,
mp pŒ
˙. ˙
shine,
mp pŒ & ˙ ˙ œ ˙. ˙
59 ##œ
bu ∑ gles that do
           &#### œ
bu ∑ gles
    ˙˙œ
       that do
 ˙œmp p
¢?####œ˙
bu ∑ gles that do
####œ rit.alfine
œ
SOLOSOPRANO
andthebu∑gles that do shine.
∑ ∑ ∑ U∑
∑ ∑ ∑ U∑
˙. ˙Œ
shine,
œ.œœœœ
       {& œ ˙ ?#### œ œ œ
œ
  ˙ œœ
œ œ
œ
    œœœ ˙
   œ
J
   mp
‰ œj ˙ ˙.
     ‰ œj ˙ ˙.
         ˙
63##ŒŒpœ pp
œ
& œœ˙˙œ˙.
      ° ##
&####
U
                ¢?#### #### ˙
(Sw.)
U
     {& œœ˙ . œ ˙. ˙
 ˙
œ
˙ ˙
          ‰ œj œ p pp
  ?#### ˙          œ ˙. ˙. œ˙. u˙.
Œ
     

   106   107   108   109   110