Page 170 - RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
P. 170

162 RSCM Anthems for Sopranos, Altos and Unison Men
°jj
15bœœ œ œœ j‰j
 &J
na ∑ked thorns
&b œ œj œ œ na ∑ked thorns
‰ œœ. œ œœ. œ œ.
a∑way, a∑way, a∑
          œ œ œj œ.  œj ‰ œj œ.
œ œj
a ∑ œ.
a ∑
         a∑way,
œ œ œJ œ.       œJ ‰ œJ ˙.
œ.
¢?b œ œJ œ œ
but the na ∑ ked thorns a ∑way,    a∑way,
a∑way,
          {&b ∑ ∑
    ?b ˙. œ. Œ.
  ? w. bÓ.
j w. j
Œ. Œœœ. œœ˙.
Ped. 8' 16' mp
Più mosso, with determination
j
œj œ œj œ œ œ œj
            ,
the thorns they made a crown, and
,
œ.
?˙.œ.mf jœœ,
17
°
mf
&b˙. way.’
œ.
Œ œj œ
4. Then of
             &b˙. way.’
mf
j
œj œ œj œ œ œ œj
Œ œj œ
4. Then of
4. Then of the thorns they made
       the thorns they made a crown, and
  ¢ b &b
way.’
Œ œJ œ œJ œ œ J
a
œ œJ
             {?bŒ
∑ œ ∑j
? œ. bbœ. nnœ. + Oboe
Più mosso, with determination
crown, and
bœ. œ.
   mf Sempre legato
œ. nœ. œ.
 œ.
     + Oboe
b œj œ j œ œ œ. œ. bœ. nœ. œ. mf
               168   169   170   171   172