Page 56 - Wilby English Passion
P. 56

52
° # ?#
575
CHIASMUS 2
BARITONE SOLO
œ
8. Scene: Before the Governor
nœ œ œ œ. œ nœ œ œ œ ˙ ¢#∑∑ŒJ
            œ œ nw.
?### œ. Œ œ. Œ Ó       Ó Ó œ. Œ
w.
{?### ww.
?### Main Org.
∑
Ó
bœ. Œ bœ. Œ
∑
. w.
But when he
was
ac∑cused by the high priests and w.
    b w. w.
 w. w.
 bw. bw.
        ∑
¢?## #œ œ w Ó Œ nœ œ        œ œ w
     °
# nœ el ∑ ders, bw. he did not
579
Ped. Solo 22/3' 8' 16' (32')
       ans ∑ wer.
{?# w#w
 ## bw. n w.
?### nww. nw. nw.
#w.
?## . #w. œ. . nw.
        #nœ.Œœ.ŒÓÓÓœŒÓ Œ#œŒ∑ °# . œ#˙
       583
?## Then Pi∑latesaid to him, #œœœ ˙.
# ∑ Ó Ó ‰ PILATE(BASSSOLO)
¢J
Do you not hear
{?### w.      bbww. ww.
w. w. w. w.
?##ŒœœœJœ ÓÓ ∑
        œœœœ
how ma∑ny ac∑cu∑
œ
             ?### w.
nww.
?# # w. #∑œŒœŒÓ∑
              54   55   56   57   58