Page 8 - Wilby English Passion
P. 8

4
° .œw. ˙˙
27 ˙ b˙ ˙ ˙ œ œ ˙
 &∑kind should fol ∑ low the ex ∑am ∑ Œ ∑ ple of &w˙˙˙˙wœ˙w
                    ∑kind, &‹ w
that all man ∑ kind should fol ∑ low
œ œ b ˙ ˙ ˙ œ œ b ˙ . œ b ˙ ˙ ˙
             ∑kind,
?∑ppcresc. wŒœœ˙
all man ∑kind should fol ∑ ∑ œ b˙ low
  ¢ ˙˙˙
that all man ∑ kind
°& ˙ ˙ ˙ b˙. œ œ œ ˙ ˙ ˙ ∑kind  should fol ∑ low the ex ∑am ∑
should
fol ∑ low ˙ ˙ ˙ ∑pleof
                      &w ˙˙˙˙˙w Œœœœœœ
should fol ∑ low
.
˙ œ ˙
∑ low b˙. œb˙
∑ low
           ∑kind, man ∑ kind  should fol ∑ low, ppcresc. œœ.
 &‹ Œ œ œ œ ˙ œ œ œ b˙ ˙ ˙ that all man ∑ kind should fol ∑
                 ¢?b˙ ˙ ˙ w Œœ˙ ˙b˙ fol ∑ ∑ low, should fol ∑
            °w˙˙wœU 31f wœw.∑
U ∑
 &
His great hu ∑ mi ∑ li∑ty: U f ˙ b˙ ˙             ∑
         &˙ ˙ ˙ w œ œ w.
     His great hu ∑ mi ∑ li ∑ ty:
 wwwœ
&f ˙˙ œw.
         ‹His great hu
¢?f˙˙b˙˙w wœœw.  U∑
 ∑ mi ∑ li ∑ty:
His great hu ∑ mi ∑ li∑ty: U
       °˙˙˙˙˙wœ
&f ˙œw.∑
            His great  hu ∑ mi ∑ li∑ty: U &f˙˙b˙˙˙ .∑
 ˙ wœœw
           His  great  hu ∑ mi ∑ li∑ty: U f.
 &wb˙˙˙b˙wœœw     ∑ His great hu ∑mi ∑li∑ty:   ∑
       ?‹ ˙ U f˙˙˙ wœœw.
  ¢ wwœœw. His great  hu ∑ mi ∑ li∑ty:
       


   6   7   8   9   10