Page 18 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 18

18
vBzzzzzgvzzzzzzzHIvzzzzzzkvzzxkvzzxzkvzzzzzzkvzzkvzzzxkvxxkvzzzzzxxkvzzzxxkvzzzzzzzkvzzzzzkvzzxkvzzzlvzzzzxkvzzzzzzzxkvzzzxuhvzzk/c]zzzzzzkvzzzxkvzzzzzzzzxkvzzxhvzzzzzzzxxxxxxxkvzzzzzuh.<c}
5. Et mi-se-ri-cór-di-a é-jus a pro-gé-ni-e in pro-gé-ni-es * ti-mén-ti-bus é- um.
6. Fecit potentiam in
6.Fecitpotentiamin bra ∑ chi ∑o su ∑ ∑ o: &bbbbw       œ. œjœ œ w  w
‹6.Fecitpotentiaminbra∑chi∑osu ∑ ∑o:
°
&bbbbw œ.œœœœ.œ˙ nw
 bra ∑ J chi ∑ o su ∑ J
&bbbbw       œœ˙ œ œœœœ˙ w
                 bra ∑ chi ∑ o su ∑ &bbbbw œœœœœ˙ ˙
∑ o: ∑ o:
6. Fecit potentiam in
    w
          ¢?bbbb w       ˙
œœœ˙ œœœœw
∑ chi ∑ o su ∑ o:
œ. œœœœœ˙ nœw J
        °
6. Fecit potentiam in
bra
&bbbb w
dispersit superbos mente
           cor ∑dissu ∑ i. &bbbbbw       ˙. bœ œ œ. œjœ nw
      cor ∑ dissu ∑i. w ˙ œœœœœœw
dispersit superbos mente
dispersit superbos mente cor∑dissu∑∑i. &bbbb w œœœœœ
          &‹b œœœœœœw dispersit superbos mente cor∑dissu∑∑i.
            ¢?bbbb w œ œ œ. œj œ       œ œ œ œ ˙  w dispersit superbos mente cor∑dissu∑i.
        

   16   17   18   19   20