Page 28 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 28

28
starting note=G
Music: David Bevan b.1951
Magnificat quinti toni SSAATTBB
vVzzzzzzzsvzzzzzzzzfvzzzzzzhvzzzh.czzzz]zzzzzzhvzzhvzzxxxxxhvzzzzzzzjvzzzzzzzgvzzzzxxxxxzhvzzzzzzfvzzzzzzf,c}
1. Ma-gní-fi-cat * á-ni-ma mé-a Dó-mi-num.
SOPRANOI °&#c˙ œ 2.Etexul∑ta
œ       ˙
œœ˙˙w
ri∑tusme ∑ us: œœœœ˙ #œ  w
           SOPRANO II
ALTO I
ALTOII
TENOR I
TENOR II
BASS I
&#c˙œ 2.Etexul∑ta
&#c˙œ 2.Etexul∑ta
spi ∑ spi ∑
∑ vit
œ        ˙
     ri∑ œœ
spi∑ri∑tus
tus me ∑ us: œ œœœ œnœœœ  w
me ∑ us: œ˙ œ.œjw
ri∑tus me∑ us:
∑ vit
œ       œ œ
            ∑ vit
 &#c˙œœœœ˙ 2.Etexul∑ta ∑vit spi ∑
           &#c˙œ ‹2.Etexul∑ta
&#c˙œ ‹2.Etexul∑ta
?#c˙ œ 2.Etexul∑ta
œ       œœœœœ œœ˙
œ  w
us:
œ  w
us:
œœw
us:
w
us:
         ∑ vit
œ        ˙
∑ ri∑tus me
œ œ ˙œ
∑ri∑tus me∑ œJœœœ œœœœœ ∑ ri∑tus me∑
œœ ˙˙
∑ ri∑tus me∑
spi
∑
      ∑ vit
œœ       œ .
spi
             BASSII ¢?#c˙ œ 2.Etexul∑ta
∑ vit
spi
∑ vit
œ       ˙
spi
       © 2019 The Royal School of Church Music


   26   27   28   29   30