Page 38 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 38

38
vVzzzzzzzzsvzzzzzzzfvzzhvzzzxxxxxhvzzzzhvzzzzzzzzhvzzzzzxxjvzzxhvzxh.cz]zzzzzzzzhvzzzzzzzhvzzzzzxjvzxxxxxxxgvzzxgvzzzxxxhvzzzzzzzzzzzf,c}
Gló-ri-a Pá-tri, et Fí-li-o, * et Spi-rí-tu-i Sánc-to.
°&#˙ œœ˙œœ˙˙w
           1 2. Sicut erat in principi ∑ &# ˙
o, et nunc et sem ∑ per: œœ˙œœœœ˙#œw
o, et nunc et  sem ∑ per: œ œ œ œ œœœ œœœœnœœœ w
o, et nunc et sem ∑ per: œœœœ˙œ˙œ.œjw
            1 2. Sicut erat in principi
&# ˙
1 2. Sicut erat in principi
&# ˙
1 2. Sicut erat in principi
&# ˙
‹ 1 2. Sicut erat in principi ∑
o, et
∑
∑
∑
sem ∑ per: œœ       œœœœœ œ   œ˙œw
                           o, et nunc  et
        o, et
nunc et
sem ∑ per: ˙œœw
 &#˙ œœ
˙
œ
œ
?# ˙ œœœœ.œJœœœœœœœœœœw
          ‹ 1 2. Sicut erat in principi ∑
nunc et
sem ∑ per:
                1 2. Sicut erat in principi ∑
¢?#˙ œœ˙˙˙˙w
o,  et nunc  et sem ∑ per:
         12. Sicut erat in principi ∑
o, et nunc et sem ∑ per:


   36   37   38   39   40