Page 56 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 56

56
vVzzzzzzygvzxzzzHUvzzxjvzzzzzlvzzzzzzkzvzzzzzzzzkvzzzzzzjvzzzzxzkvxzk/czz]zzzzzzzjvzzzzzzzjvzzzzzzzxkvzzxjzvzxjvzzzzzzzzzhvzzzzzzzzzztfM,c}
Gló-ri-a Pá-tri, et Fí-li-o, * et Spi-rí-tu-i Sánc-to.
°&bbbw        œ. œjœœœ bœœœ. œœœœ˙
œw
per:
w
            nunc et sem ∑ ∑ &bbbw       nœœœ œœœ œ bœœ˙  w
1 2. Sicut erat in principio, et
          nunc et sem ∑
&bbbbw        ˙œœœœ˙œ.œjœœ˙w
1 2. Sicut erat in principio, et
∑ per:
          nunc et sem∑ per: &bbb w       œœnœœœœ˙ ˙ œœ˙  w
1 2. Sicut erat in principio, et
          nuncetsem∑∑∑ per: &bbb w        œœnœœœœœbœ.œJœœœbœœœw
1 2. Sicut erat in principio, et
             ‹ 1 2. Sicut erat in principio, et
&bbb w       ˙˙˙œbœœœ˙w
‹
nunc et sem ∑ ∑ per: ?bbbw       ˙. œœ˙œœœ.œJœw
per:
w
∑ per:
nuncetsem∑∑ per:
        1 2. Sicut erat in principio, et
          nunc et sem ∑ ∑ ¢?bbbw       ˙ œ. œJbœ. œj˙ w
1 2. Sicut erat in principio, et
      1 2. Sicut erat in principio, et
nunc  et sem

   54   55   56   57   58