Page 58 - Bevan Magnificat Omnium tonorum
P. 58

58
starting note=F
Magnificat octavi toni SSAATTBB
Music: David Bevan b.1951
vBzzzzzzzzgvzxxxxxxxxxxxxxxxxxxygvzzzG8vzxk/czzzz]zzzzzzzzkvzzxkvzzzxkvzzzzzzzzzzzjvzzzzzzkvzzzzzzzhvzzzzzzzzzgvzzzzzzzzg,czzzzzzzz}
1. Ma-gní-fi-cat * á-ni-ma mé-a Dó-mi-num.
SOPRANOI°&bbw        43œœ.œJ˙œœ.œJœ4w w
SOPRANO II
ALTO I
ALTO II
TENOR I
TENORII
BASS I
          spi∑ri∑tusme ∑ us: &bb w        43œœœœœ   œœœœœ.œJœ4œœ˙w
2. Et exsultavit
2. Et exsultavit
2. Et exsultavit
             spi ∑
&bb w        43œœ.œJ   œœœœœœ˙4œ˙œw
ri ∑tus  me∑ us:
            spi ∑
&bb w        43 ˙ .   œœ.œj˙œœ4œœ˙w
ri∑tusme∑us: œ œ œœœœœ 4œœœ˙ w
ri ∑tus  me∑ us: œ. œJ œ œ. œJ4œ˙. w
ri ∑tus  me ∑ us:
         spi ∑ &bb w       43œœœœœ    œ
‹
spi ∑ &bb w        43œ œœœœ   œ
2. Et exsultavit
                2. Et exsultavit
           ‹ 2. Et exsultavit
?bb w      43œœœœœœœœœœœ4œœ˙w
2. Et exsultavit
2. Et exsultavit spi ∑ ∑ ri∑tus me ∑ us: © 2019 The Royal School of Church Music
spi ∑
ri ∑tus me ∑ us:
                 spi∑ri∑tusme ∑∑us: BASSII¢?bbw43˙. œœœœœœœ˙4ww
              

   56   57   58   59   60