Welcome to RSCM Music Direct – the leading Church Music suppliers

Harper: Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist (full)

More Views

Harper: Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist (full)
£3.50

Availability: More than 50 in stock!

Cymun y Cymry/The Welsh Eucharist by John Harper

Only 361 left

Sample Pages

Description

Details

Gosodiad dwyieithog llawn

Mae Cymun y Cymry/ The Welsh Eucharist yn peri bod modd canu’r testunau Cymraeg a

Saesneg i’r un gerddoriaeth, ac yn cyfleu naws yn y ddwy iaith. Mae modd mynd mor bell â

defnyddio’r ddwy iaith ar y pryd.

Gosodiad dwbl

Y mae dau osodiad o bob testun (e.e. Kyrie I, Kyrie II). Yn y gosodiad cyntaf, ceir cyfeiliant

annibynnol ar y llawfwrdd; yn yr ail osodiad, mae’r lleisiau a’r cyfeiliant yn defnyddio’r un

gerddoriaeth. Yn Gloria II, aralleiriad ar gân yw’r testun. Y mae’n dderbyniol cymysgu eitemau o

osodiadau I a II, ar gyfer anghenion lleol.

Darnau i’r llais

Mae modd canu’r holl gerddoriaeth mewn unsain i gyfeiliant. Gellir canu ail osodiad pob testun

yn ddigyfeiliant mewn unsain, neu mewn dau, tri neu bedwar llais (ac eithrio am Gloria II).

Cyfeiliant

Ysgrifennir y cyfeiliant i lawfwrdd. Mae modd addasu hwn i’r delyn neu ensemble offerynnol.

Hefyd, trwy ddarparu symbolau cordiau gellir datblygu cyfeiliant byrfyfyr.

Argraffiadau

Yn ychwanegol at argraffiad cerddoriaeth lawn, fe geir argraffiad gyda llinell yr alaw a symbolau

cordiau yn unig. Mae fersiwn yr alaw ar gael hefyd ar CD-ROM, fel bod modd rhoi cerddoriaeth

pob symudiad unigol i mewn i lyfr gwasanaeth y plwyf lleol.

 

A fully bilingual setting

Cymun y Cymry / The Welsh Eucharist enables both Welsh and English texts to be sung to the

same music, allowing for the nuances of both languages. Both languages can even be used

simultaneously.

A double setting

There are two settings of each text (e.g. Kyrie I, Kyrie II). In the first setting there is an

independent keyboard accompaniment; in the second setting voices and accompaniment use the

same music. In Gloria II, the text is a metrical paraphrase.

Voice parts

All of the music can be sung in unison with accompaniment. The second setting of each text can

be sung unaccompanied in unison, or in two, three or four parts (except Gloria II).

Accompaniments

The accompaniment is written out for keyboard. This can be adapted for harp or for instrumental

ensemble. In addition, the provision of chord symbols enables an improvised accompaniment to

be developed.

Editions

In addition to a full music edition, there is an edition with melody line and chord symbols only.

This melody version is also available on CD-ROM, so that the music of each individual

movement can be inserted into a local parish service book.

Additional Information

Additional Information

Catalogue No. C0429
Publisher RSCM Press
Contents No
Reviews